AS1-Alkusammutuskoulutus (also in English)

AS1-Alkusammutuskoulutus tarjoaa useita taitoja, jotka ovat hyödyllisiä sekä kotona että työpaikalla. Koulutuksen avulla voit tunnistaa tulipalon syttymislähteet ja riskitekijät, joten voit minimoida riskit tulipalon syttymiseen. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, koulutus opettaa sinulle miten käyttää alkusammutusvälineitä kuten sammutuspeitettä tai käsisammutinta.

Alkusammutuskoulutus parantaa työpaikan turvallisuutta ja on investointi työntekijöihisi sekä itseesi. Työpaikoilla joilla on suurempi tulipaloriski, kuten tehtaissa tai rakennustyömailla, on usein velvollisuus tarjota alkusammutuskoulutus työntekijöilleen. Henkilöstön kouluttaminen auttaa välttämään loukkaantumisia, vähentää työtapaturmien määrää ja luo parempaa turvallisuuskulttuuria.

AS1-koulutus muodostuu n. 60min teoriaosiosta sekä n. 45-60min käytännönosuudesta. Koulutuksesta saat 5 vuotta voimassaolevan alkusammutuskortin.

Kysy AS1-Alkusammutuskoulutuksesta täyttämällä alla oleva lomake tai siirtymällä ”Ota yhteyttä!” sivulle.