Työturvallisuuskortti (also in English)

Työturvallisuuskortti toimii Työturvallisuuskeskus ry:n hallinnoiman laadukkaan koulutuksen ja siitä myönnettävän todistuksen (kortti) tunnuksena. Työturvallisuuskortti ja siihen liittyvä koulutus on yrityksille ja niiden työntekijöille tae ja tunnus laadukkaasta työturvallisuuskoulutuksesta, joka luo turvalliset toimintaedellytykset työpaikoille. Koulutettavat voivat luottaa saavansa mielenkiintoisen ja asiapitoisen Työturvallisuuskorttikoulutuksen.Varaa mielenkiintoinen ja osallistava Työturvallisuuskorttikoulutus olemalla yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse.